Svečano otvorenje Reciklažnog dvorišta Ivankovo

Općina Ivankovo je 13. kolovoza 2018. godine sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju Reciklažnog dvorišta na području općine Ivankovo u vrijednosti od 4.521.717,85 kn.

Nakon provedenog postupka javne nabave, 27. veljače 2019. godine potpisan je Ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo s tvrtkom Cestorad d.o.o. Vinkovci.

24. siječnja 2020. godine Reciklažno dvorište Ivankovo je rezanjem vrpce svečano otvorio pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, gosp. Igor Čižmek ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike zajedno sa glavnom tajnicom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gđom Andreom Bartolić i načelnikom Općine Ivankovo, gosp. Markom Miličevićem.

Nakon otvorenja Reciklažno dvorište je blagoslovio ivankovački župnik, dekan Stjepan Krekman, a zatim je organiziran i obilazak istoga, a u drugom dijelu programa je kroz prezentaciju ukratko predstavljen projekt i način rada Reciklažnog dvorišta.

 

Prezentaciju su održali voditelj projekta gosp. Mladen Markešić (tvrtka Tintl) i konzultant gosp. Ivica Cvrlje (tvrtka Eko-menadžment d.o.o.).

Kako je već navedeno, Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Ivankovo” financiran je sredstvima EU iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija u 85%-tnom iznosu, a ostatak, odnosno 15% iz proračuna Općine Ivankovo.

Po završetku radova, ostvarena ukupna vrijednost projekta iznosi 3.610.609,96 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 3.047.824,70 kn (85 %), dok je iz proračuna Općine Ivankovo izdvojeno 562.785,26 kn (15 %).

Izgradnjom Reciklažnog dvorišta želi se uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Općine Ivankovo, ali i podići svijest lokalnog stanovništva o potrebama i prednostima razvrstavanja i recikliranja otpada.

 

Općina Ivankovo je Reciklažno dvorište Ivankovo predala na upravljanje Komunalnom društvu Ivankovo d.o.o. koje je pokrenulo postupak ishođenja dozvole za rad i prikupljanje otpada.
O početku i načinu rada Reciklažnog dvorišta Ivankovo mještane ćemo pravovremeno obavijestiti.

 

 

  

Skip to content