Otpad koji se odlaže u reciklažnom dvorištu

PROBLEMATIČNI OTPAD

 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
 • metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
 • otapala
 • kiseline
 • lužine
 • fotografske kemikalije
 • pesticidi
 • fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu.
 • odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
 • ulja i masti koja nisu jestiva ulja i masti
 • boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
 • deterdženti koji sadrže opasne tvari
 • citotoksici i citostatici
 • baterije i akumulatori (olovne, nikal-kadmij i baterije koje sadrže živu)
 • odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente
 • drvo koje sadrži opasne tvari

OTPADNI PAPIR

 • papirna i kartonska ambalaža
 • papir i karton

OTPADNI METAL

 • metalna ambalaža
 • metali

OTPADNO STAKLO

 • staklena ambalaža
 • staklo

OTPADNA PLASTIKA

 • plastična ambalaža
 • plastika

OTPADNI TEKSTIL

 • odjeća
 • tekstil

KRUPNI GLOMAZNI OTPAD

 • glomazni otpad

JESTIVA ULJA I MASTI

 • jestiva ulja i masti

BOJE

 • boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedeni pod opasnim otpadom

DETERDŽENTI

 • deterdženti koji ne sadrže opasne tvari

LIJEKOVI

 • lijekovi koji nisu navedeni pod opasnim otpadom

BATERIJE I AKUMULATORI

 • baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod opasnim otpadom

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

 • odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod opasnim otpadom

GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTVA

 • beton
 • cigle
 • crijep/pločice i keramika
 • kabelski vodiči koji ne sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari
 • izolacijski materijali koji sadrže azbest
 • ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
 • izolacijski materijali koji ne sadrže opasne tvari
 • građevinski materijali koji sadrže azbest
 • građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
 • građevinski materijali na bazi gipsa koji ne sadrže opasne tvari

OSTALO

 • otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
 • otpadni tiskarski toneri koji ne sadrže opasne tvari
 • otpadne gume
 • oštri predmenti (osim otpada čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije)
Skip to content