Analiza rada

Analiza rada Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo

Siječanj 2022.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu siječnju koristilo je 59 korisnika i pritom je prikupljeno 7 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu siječnju iznosi 10, dok je postojećih korisnika bilo 49.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Prosinac  2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu prosincu koristilo je 57 korisnika i pritom je prikupljeno 5,8 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu prosincu iznosi 11, dok je postojećih korisnika bilo 46.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Studeni 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu studenom koristio je 81 korisnik i pritom je prikupljeno 9,7 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu studenom iznosi 15, dok je postojećih korisnika bilo 66.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Listopad 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu listopadu koristilo je 90 korisnika i pritom je prikupljeno 7,4 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu listopadu iznosi 24, dok je postojećih korisnika bilo 66.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Rujan 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu rujnu koristilo je 116 korisnika i pritom je prikupljeno 6,3 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu rujnu iznosi 35, dok je postojećih korisnika bilo 81.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Kolovoz 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu kolovozu koristilo je 174 korisnika i pritom je prikupljeno 13 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu kolovozu iznosi 55, dok je postojećih korisnika bilo 119.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Srpanj 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu srpnju koristilo je 135 korisnika i pritom je prikupljeno 12,2 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu srpnju iznosi 40, dok je postojećih korisnika bilo 95.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Lipanj 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu lipnju koristilo je 117 korisnika i pritom je prikupljeno 7,2 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 37, dok je postojećih korisnika bilo 80.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Svibanj 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu svibnju koristilo je 132 korisnika i pritom je prikupljeno 7,8 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu svibnju iznosi 36, dok je postojećih korisnika bilo 95.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Travanj 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu travnju koristilo je 123 korisnika i pritom je prikupljeno 6,7 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu travnju iznosi 50, dok je postojećih korisnika bilo 73.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Ožujak 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu ožujku koristilo je 127 korisnika i pritom je prikupljeno 7,7 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu ožujku iznosi 51, dok je postojećih korisnika bilo 76.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.


Veljača 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu veljači koristilo je 87 korisnika i pritom je prikupljeno 8,7 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu veljači iznosi 19, dok je postojećih korisnika bilo 68.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Siječanj 2021.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu siječnju koristio je 81 korisnik i pritom je prikupljeno 10 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu siječnju iznosi 36, dok je postojećih korisnika bilo 45.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Prosinac 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu prosincu koristilo je 99 korisnika i pritom je prikupljeno 4 tone otpada. Broj novih korisnika u mjesecu prosincu iznosi 28, dok je postojećih korisnika bilo 71.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Studeni 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu studenom koristilo je 105 korisnika i pritom je prikupljeno 9.1 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu studenom iznosi 34, dok je postojećih korisnika bilo 71.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Listopad 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu listopadu koristilo je 111 korisnika i pritom je prikupljeno 9.3 tone otpada. Broj novih korisnika u mjesecu listopadu iznosi 44, dok je postojećih korisnika bilo 67.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.


Rujan 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu rujnu koristilo je 157 korisnika i pritom je prikupljeno 11.1 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu rujnu iznosi 69, dok je postojećih korisnika bilo 88.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Kolovoz 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu kolovozu koristilo je 188 korisnika i pritom je prikupljeno 13,8 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu kolovozu iznosi 96, dok je postojećih korisnika bilo 92.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Srpanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu srpnju koristilo je 152 korisnika i pritom je prikupljeno 13,3 tone otpada. Broj novih korisnika u mjesecu srpnju iznosi 89, dok je postojećih korisnika bilo 63.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Lipanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu lipnju koristilo je 165 korisnika i pritom je prikupljeno 13,8 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 95, dok je postojećih korisnika bilo 70.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Svibanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu svibnju koristilo je 167 korisnika i pritom je prikupljeno 14,8 tona otpada.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu te masu prikupljenog otpada.

Travanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu travnju koristilo je 250 korisnika i pritom je prikupljeno 18,3 tona otpada.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu te masu prikupljenog otpada. Vidljivo je kako najveći broj korisnika dolazi utorkom kada Reciklažno dvorište radi od 10 do 18 sati.

Analiza rada Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo

Studeni 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu studenom koristilo je 105 korisnika i pritom je prikupljeno 9.1 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 34, dok je postojećih korisnika bilo 71.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Listopad 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu listopadu koristilo je 111 korisnika i pritom je prikupljeno 9.3 tone otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 44, dok je postojećih korisnika bilo 67.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.


Rujan 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu rujnu koristilo je 157 korisnika i pritom je prikupljeno 11.1 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 69, dok je postojećih korisnika bilo 88.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Kolovoz 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu kolovozu koristilo je 188 korisnika i pritom je prikupljeno 13,8 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 96, dok je postojećih korisnika bilo 92.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Srpanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu srpnju koristilo je 152 korisnika i pritom je prikupljeno 13,3 tone otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 89, dok je postojećih korisnika bilo 63.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Lipanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu lipnju koristilo je 165 korisnika i pritom je prikupljeno 13,8 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 95, dok je postojećih korisnika bilo 70.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Svibanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu svibnju koristilo je 167 korisnika i pritom je prikupljeno 14,8 tona otpada.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu te masu prikupljenog otpada.

Travanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu travnju koristilo je 250 korisnika i pritom je prikupljeno 18,3 tona otpada.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu te masu prikupljenog otpada. Vidljivo je kako najveći broj korisnika dolazi utorkom kada Reciklažno dvorište radi od 10 do 18 sati.

Skip to content