Održane informativno-edukativne radionice o reciklaži otpada od 29. do 31. 10. 2019. g.

Općina Ivankovo provodeći projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Ivankovo” želi uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Općine Ivankovo, ali i podići svijest lokalnog stanovništva o potrebama i prednostima razvrstavanja i recikliranja otpada.

U okviru projekta kojem su ciljevi prije svega izgradnja odgovarajuće infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada je i povećanje stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada te smanjenje količine otpada koje se odlaže na odlagalište kao i edukacija svih sudionika u sustavu gospodarenja otpadom.

Najvažnije što se želi postići je promijeniti percepciju stanovništva o vlastitoj ulozi u sustavu gospodarenja otpadom i dosadašnje navike po pitanju održivog gospodarenja otpadom, a to je moguće samo sustavnom edukacijom lokalnog stanovništva te kontinuiranom promidžbom svih elemenata održivog gospodarenja otpadom.

Općina Ivankovo je održala prve tri informativno-edukativne radionice o reciklaži otpada od 29. do 31.10.2019. godine na kojima je nazočilo oko 180 naših mještana i djece.

Radionice su organizirane u sklopu projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Ivankovo” koji je financiran sredstvima EU iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

   

Skip to content