Radno vrijeme

Trenutno nema informacija o radnom vremenu reciklažnog dvorišta. Reciklažno dvorište je u procesu izgradnje sukladno odobrenom projektu.