Analiza rada

Analiza rada Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo

Srpanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu lipnju koristilo je 152 korisnika i pritom je prikupljeno 12,1 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 89, dok je postojećih korisnika bilo 63.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Lipanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu lipnju koristilo je 165 korisnika i pritom je prikupljeno 12,7 tona otpada. Broj novih korisnika u mjesecu lipnju iznosi 95, dok je postojećih korisnika bilo 70.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu, masu prikupljenog otpada te odnos između novih i postojećih korisnika.

Svibanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu svibnju koristilo je 167 korisnika i pritom je prikupljeno 16,7 tona otpada.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu te masu prikupljenog otpada.

Travanj 2020.

Uslugu Reciklažnog dvorišta Općine Ivankovo u mjesecu travnju koristilo je 250 korisnika i pritom je prikupljeno 18,3 tona otpada.

Sljedeći grafikoni prikazuju broj korisnika po danu te masu prikupljenog otpada. Vidljivo je kako najveći broj korisnika dolazi utorkom kada Reciklažno dvorište radi od 10 do 18 sati.