Reciklažno dvorište Općine Ivankovo

Održane informativno-edukativne radionice o reciklaži otpada od 29. do 31. 10. 2019. g.

Općina Ivankovo provodeći projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Ivankovo” želi uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Općine Ivankovo, ali i podići svijest lokalnog stanovništva o potrebama i prednostima razvrstavanja i recikliranja otpada. U okviru projekta kojem su ciljevi prije svega izgradnja odgovarajuće infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada je i povećanje stope odvojenog […]

Reciklažno dvorište Općine Ivankovo: Informativno-edukativne radionice

Općina Ivankovo poziva sve mještane Općine Ivankovo na informativno – edukativne radionice o reciklaži otpada, koje će se održati prema sljedećem rasporedu: – 29. 10. 2019. god. u 16 sati – IVANKOVO – za mještane Općine Ivankovo Mjesto održavanja: Gospodarska zona, Reciklažno dvorište (šator) – 30. 10. 2019. god. u 16 sati – IVANKOVO – za djecu sa područja […]